Menüler

30.01.2019 tarihi itibari ile ünitelerimizin tümünde 183 kadrolu personel görev yapmaktadır. Bunun 80' ı teknik hizmetler, 21 'i  GİH ile 6 'si avukat, 13 daimi işçi ve 696 sayılı KHK ile sürekli işçi 68 kişi olmak üzere genel toplamda 183 personel mevcuttur. 
 

 

Teknik Hizmetler 80
Genel İdari Hizmetler 15
Doktor -
Sağlık Personeli -
Avukat 6
657 4/C Geçici Personel -
Daimi İşçi 14
696 KHK ile sürekli İşçi  68
TOPLAM 183

 

 TEKNİK PERSONEL DURUMU  

MÜHENDİS
İnşaat 17
Makine 3
Elektrik             -
Maden -
Meteoroloji             -
Kimya             -
Harita 5
Ziraat 8
Jeoloji
Jeofizik 
Çevre
Orman 
Endüstri 
Elektronik 3
Mimar
Su Ürünleri 
Bilgisayar 2
Matematikçi 
TOPLAM  44
   
TEKNİKER 32
TEKNİSYEN 4 
TOPLAM 80