Menüler

23.10.2018 tarihi itibari ile ünitelerimizin tümünde 185 kadrolu personel görev yapmaktadır. Bunun 78' i teknik hizmetler, 26 'sı  GİH ile 6 'si avukat ve 13 daimi işçi ve 696 sayılı KHK ile sürekli işçi 68 kişi olmak üzere genel toplamda 185 personel mevcuttur. 
 

 

Teknik Hizmetler 78
Genel İdari Hizmetler 20
Doktor -
Sağlık Personeli -
Avukat 6
657 4/C Geçici Personel -
Daimi İşçi 13
696 KHK ile sürekli İşçi  68
TOPLAM 185

 

 TEKNİK PERSONEL DURUMU  

MÜHENDİS
İnşaat 17
Makine 4
Elektrik             -        
Maden -
Meteoroloji             -
Kimya             -
Harita 4
Ziraat 6
Jeoloji
Jeofizik 
Çevre
Orman 
Endüstri 
Elektronik 3
Mimar
Su Ürünleri 
Bilgisayar 1
Matematikçi 
TOPLAM  43
   
TEKNİKER 31
TEKNİSYEN 4 
TOPLAM 78