Organizasyon Şeması

Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü ( Ali Naci KÖSALI)

Ilısu Projesi 16. Bölge Müdür Yardımcısı-1( - )

Ilısu Projesi 16. Bölge Müdür Yardımcısı-2 ( Yılmaz AVCU)

Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ( Mehmet Emin ÖZERDEM)

Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Servisi

Etüt ve Değerlendirme Başmühendisliği( - )

Etüt ve Değerlendirme Başmühendisliği Servisi

Malzeme Ocakları Teknik Şefliği( - )

Malzeme Ocakları Teknik Şefliği Servisi

Kültürel Varlıklar ve Yeniden Yerleşim Şube Müdürlüğü ( Faruk ASLAN)

Kültürel Varlıklar ve Yeniden Yerleşim Şube Müdürlüğü Servisi

Muhasebe Şube Müdürlüğü ( Veysi GÜNDÜZ)

Muhasebe Şube Müdürlüğü Servisi

Çevre ve İşletme Bakım Şube Müdürlüğü ( Emin KURNAZ)

Çevre ve İşletme Bakım Şube Müdürlüğü Servisi

Hukuk İşleri Müdürlüğü ( Ekrem ÜNAL)

Hukuk İşleri Müdürlüğü Servisi

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü ( İhsan YURDALAN)

İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Şefliği( - )

İç Kontrol ve Yönetim Sistemleri Şefliği Servisi

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Servisi

Alacak Takip Şefliği( - )

Alacak Takip Şefliği Servisi

Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ( Yavuz OKÇU)

Yazılım Başmühendisliği Servisi

Yazılım Başmühendisliği( - )

Donanım ve Teknik Destek Başmühendisliği( - )

Donanım ve Teknik Destek Başmühendisliği Servisi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Başmühendisliği ( Mihraç ÖZEN)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Başmühendisliği Servisi

Haberleşme Başmühendisliği( - )

Haberleşme Başmühendisliği Servisi

Ilısu Projesi 16. Bölge Müdür Yardımcısı-3 ( Muharrem DEMİR)

Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü ( Cihan AKSOY)

Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü Servisi

Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürlüğü ( Sevgi ÖNEN TATLI)

Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürlüğü Servisi

Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü ( Mehmet KOYUNCU)

Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Servisi

Merkez Atölyesi Başmühendisliği( - )

Merkez Atölyesi Başmühendisliği Servisi

İkmal Başmühendisliği( - )

İkmal Başmühendisliği Servisi

Makina İşletme Başmühendisliği( - )

Makina İşletme Başmühendisliği Servisi

Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ( Halil İbrahim ÖZÇINAR)

Beton Laboratuvarı Mühendisliği( - )

Beton Laboratuvarı Mühendisliği Servisi

Kalite Birim Temsilcisi( - )

Kimya Laboratuvarı Mühendisliği( - )

Kimya Laboratuvarı Mühendisliği Servisi

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Mühendisliği( - )

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Mühendisliği Servisi

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Mühendisliği( - )

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Mühendisliği Servisi

Zemin Laboratuvarı Mühendisliği( - )

Zemin Laboratuvarı Mühendisliği Servisi

Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü Servisi

Elektromekanik Teçhizat Şube Müdürlüğü ( Ramazan COŞKUN)

Elektromekanik Teçhizat Şube Müdürlüğü Servisi

Personel Şube Müdürlüğü ( Mesut TEKTAŞ)

Personel Şube Müdürlüğü Servisi

Personel Şefliği( - )

Özlük İşleri ve Tahakkuk Şefliği( - )

Özlük İşleri ve Tahakkuk Şefliği Servisi

Eğitim Şefliği( - )

Eğitim Şefliği Servisi

Çalışma ilişkileri Şefliği( - )

Çalışma ilişkileri Şefliği Servisi

16. Bölge Müdürlüğü Genel Evrak Servisi

Sivil Savunma Uzmanlığı( - )