3. TARİHİ TAŞIMA OPERASYONU "İMAM ABDULLAH ZAVİYESİ"

11.09.2018 / Gösterim Sayısı : 1005 / Arşiv

Hasankeyf’te bulunan ve Ilısu Barajı'nın göl alanından etkilenen kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması  maksadıyla çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Zeynelbey Türbesi ve Artuklu Hamamı'nın Ardından Şimdi de İmam Abdullah Zaviyesi’nin yeni yerine Taşınmasına başlandı.

İmam Abdullah Zaviyesi’nin 3 parça halinde taşınması planlandı. Bu kapsamda ilk planda Zaviyenin türbe kısmı başarıyla taşındı, 10.09.2018 Sabah saat 06:00’da başlayan taşıma işlemi hava şartlarının da müsait olmasıyla birlikte saat 07:30’da  başarıyla tamamlandı. 850 ton ağırlığa sahip Türbenin taşıma işlemi yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu ve vatandaşlar tarafında da izlendi.  

DSİ Genel Müdürlüğümüz Hasankeyf’te bulunan ve Ilısu Barajı göl alanından etkilenen kültürel mirasımızın gelecek nesillere  aktarılması maksadıyla yoğun mesai harcamaktadır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası bilim insanlarından oluşan komisyonlar  tarafından önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında baraj sularından etkilenmeyecek olan Yukarı Şehir, yeniden düzenlenerek bir açık hava müzesi haline getirilmektedir.  

Bununla birlikte baraj göl alanından etkilenen Aşağı Şehir’de yer alan tarihi ve kültürel varlıklar ise bütüncül bir yaklaşım  çerçevesinde son derece titiz metotlarla ya yerinde korunmaktadır ya da yeni yerlerinde konumlandırılmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde bir ilk olan ve 540 yaşında olması itibariyle dünya ölçeğinde bütüncül olarak taşınan en eski tarihi yapı sayılan, Zeynel Bey Türbesi’ nin yeni yerine taşınması işlemi 12.05.2017 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 1100 tonluk  tarihi yapı taşıma işlemi boyunca hassas cihazlarla yapılan gözlemler neticesinde herhangi bir hasar almadan tamamen başarıyla  yeni yerine taşınmıştır. Türbenin ardından taşıma tertibatı da dikkate alındığında yaklaşık 1 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı da 6 Ağustos 2018 tarihinde başarıyla yeni yerine taşınmıştır.   

Sıra İmam Abdullah Zaviyesi’ne Geldi

Ilısu Barajı göl alanında kalan İmam Abdullah Zaviyesi 3 parça (İmam Abdullah Türbesi, Minaresi ve Müştemilat Bölümü) halinde  taşınacak ve Hasankeyf Yeni Yerleşkesinde yer alan Arkeopark Alanında bütüncül olarak sergilenecektir. İmam Abdullah Zaviyesi;  Ortak avlu içerisinde kuzeyde bulunan ve içerisinde sandukanın da bulunduğu kare formlu türbe, türbenin hemen doğusunda yer alan minare (kule) ve bu yapılara güney yönde eklemlenen zaviye ve giriş bölümlerinden oluşan bir anıt yapıdır.  

Asıl zaviyenin XII. Yüzyılda Artuklular zamanında yapıldığı; yıkılması sonucu İmam Abdullah’ın türbesinin bulunduğu mekân esas  alınarak Eyyûbi Sultanı Takıyyeddin Abdullah (1249-1294) zamanında yeniden inşa edildiği; türbe girişindeki kitabeye göre 878  (1478) tarihinde de Akkoyunlular tarafından tamir edildiği anlaşılmaktadır.  

Taşıma tertibatıyla birlikte 850 tona varan ağırılığı ile İmam Abdullah Türbesi mevcut konumundan  2 400 m mesafede, 62 metre üst kottaki yeni konumuna taşındı. Zaviyenin Minaresinin önümüzdeki günlerde, müştemilatının ise ilerleyen günlerde taşınması planlanıyor.